'Navigare necesse est, vivere nonő' ('Hajózni kell, élni nem.')
Titanic--Lusitania--QM2--Santa Maria--Bismarck--Deutschland--Normandie--Olympic--Bounty--Mary Rose--Brittanic--Andrea Doria--Mayflower
                     
            

A vitorlások története - 1. (klikk)


Nem tudjuk és valószínűleg már soha nem is tudhatjuk meg, hol és mikor szelték először hajók a világóceánok és tengerek vizét. De azt tudjuk, hogy e hajók csak vitorlások lehettek, mert meghajtásukra az ember felhasználhatta a természet erejét: a szelet. Az első árboc talán egy úszó fatörzs ága volt, amelyben az ember megkapaszkodott, hogy bele ne essen a vízbe. Amikor rájött, hogy az ágra akasztott vagy az ághoz illesztett állati bőr, fakéreg előremozdítja a hajót, feltalálta a vitorlát.

Ez korántsem kisebb jelentőségű, mint a kerék feltalálása. Sőt a hajóvitorlát az ember bizonyára a keréknél és a kocsinál is hamarább kezdte használni, mivel a folyó volt a legtermészetesebb útja és településeit is leggyakrabban folyók mellett alapította. Biztosra vehetjük azt is, hogy a föld különböző pontjain nem egy időben találták fel a vitorlát, hiszen az egymástól több ezer kilométerre élő emberek nem is tudtak egymásról. A vitorla feltalálására tehát mindenütt sajátos módon került sor.

Nagyon is valószínűnek látszik, hogy a tengeri vitorlások a Csendes-óceán és az Indiai-óceán közötti szigetcsoportokon születtek meg. Dél-ázsiai oldalkivetős, egyensúlyt biztosító rudakkal ellátott pirogák (ún. vendéghajós vitorlások) szelték át az Indiai-óceán és a Csendes-óceán messzi vizeit már több mint hatezer évvel ezelőtt. Jóval azelőtt történt ez, hogy az európaiak nekivágtak az óceánnak, sőt még annál is korábban, hogy a fáraók megkezdték a súlyos sziklatömbök szállítását a Níluson, a piramisok építéséhez.

Az ókori Egyiptomban az első vitorlásokat a Níluson használták. Az eredeti papiruszcsónakokból körülbelül 3300 évvel i. e. kifejlődtek az evezőkkel és vitorlával felszerelt facsónakok és belőlük alakultak ki hatszáz évvel később a tengeri vitorlások. Az i. e. második évezredben Egyiptom a világ legerősebb tengeri nagyhatalma volt. Hajói nemcsak a Földközi-tengert járták, hanem az Indiai-óceánt is.Az Arab-tengeren az egyiptomi vitorlások a mezopotámiai kultúrával találkoztak, nem tudjuk azonban, mit vettek át belőle, mert a fejlődés hosszú, két évezredes útján az egyiptomi hajók csak nagyon keveset változtak. Kezdetben magas és keskeny keresztvitorlázatuk volt, de ez később alacsonyabbra és szélesebbre módosult.

Azt sem tudhatjuk, mit vettek át az egyiptomiak a fejlett krétai és mükénéi kultúrából, mert hajóik — és főleg vitorláik — eléggé hasonlatosak voltak egymáshoz. Éppen a hajóépítés lassú fejlődése miatt, valamint azért, mert az egyiptomiak tulajdonképpen sosem voltak tengerész nép, idővel át kellett engedniük a teret azoknak a nemzeteknek, amelyek jobb hajókat tudtak építeni. Ilyenek voltak a föníciaiak, akik az egyiptomiak után hosszú évszázadokon át uralták a Földközi- tengert és ezáltal a Kelet és Nyugat közötti kereskedelmet is a kezükben tartották.

A mai Libanon ókori lakóinak a hajóépítéshez kitűnő cédrusfák álltak a rendelkezésükre, a tengeren való tájékozódáshoz pedig birtokukban voltak a krétaiak, mezopotámiaiak ismeretei és természetesen a saját tapasztalataik is, amelyeket Egyiptom és Salamon király szolgálatában szereztek. A csillagok állásához igazodva éjszaka is tudtak hajózni. II. Nékó fáraó parancsára i. e. 600-ban körülhajózták Afrikát, hajóikon többször ellátogattak Angliába - állítólag Amerikába is eljutottak -‚ hajóztak a Perzsa-öbölben, de elsősorban a Földközi-tenger társégének a kereskedelmét tartották a kezükben. A Földközi-tenger partvidékén a föníciaiak kereskedelmi és tengerészeti településeket hoztak létre - közülük a legjelentősebb az uralmuk virágkorában, az i. e. 9. évszázad végén alapított Karthágó volt. Az egyiptomiak nehézkes hajóival ellentétben a föníciaiak hajói könnyűek voltak, később tőkegerinccel és bordákkal is ellátták őket. Mivel a föníciaiak főleg értékes áruval kereskedtek, hogy megvédjék a rakományt, kereskedelmi hajóikat fedélzettel látták el. Elsőként ők építettek kétsoros, hadievezősöket, ún. dierákat.

                                                                                                                                                    vissza                                                                                                                                 tovább

                                                   

Lap tetejére
                 Designed by: mpauer