Titanic--Lusitania--QM2--Santa Maria--Bismarck--Deutschland--Normandie--Olympic--Bounty--Mary Rose--Brittanic--Andrea Doria--Mayflower
 
                                                     1

                            

                      

Erzherzog-osztály

Az Erzherzog-osztályú csatahajókat az Osztrák–Magyar Monarchia építette. A három egységből álló osztály tagjai az SMS Erzherzog Karl, az SMS Erzherzog Friedrich, és az SMS Erzherzog Ferdinand Max voltak. Mindegyikük egy-egy főhercegről, a csász. és kir. Haditengerészet (K.u.K. Kriegsmarine) felsőbb parancsnokairól kapta nevét.

Megépítésük idején a három csatahajó a kor színvonalán állt. 1909-ben korszerűsítették a hajók 24 cm-es tornyainak szellőzőrendszerét.

Az I. világháború idején a III. csatahajóosztály tagjai voltak. 1915. május 23-án részt vettek az olasz partok lövetésében. A háborúban leginkább a pólai hadikikötő védelme volt a feladatuk. 1918-ban Cattaróban állomásoztak. A háború után az olasz haditengerészethez kerültek a hajók.

SMS Erzherzog Karl


Az SMS Erzherzog Karl az Osztrák–Magyar Monarchia Erzherzog-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Linienschiffe) volt az első világháborúban. A testvérhajói az SMS Erzherzog Friedrich és az SMS Erzherzog Ferdinand Max volt.

Pályafutása

1902. július 24-én lefektették az első gerinclemezeket. Az orrtőkét a pilseni Skoda Művek szállította, míg a fartőkét, a tengelybakokat és a kormánytartó berendezéseket illetve a páncélzatot a Witkowitz Művek. 1903. július 11-én I. Ferenc József császár az 1898. október 12-i jóváhagyási törvény szerint elfogadta a nevét. Október 4-én vízre bocsátották. A keresztanya Mária Karolina főhercegnő (1800–1856) volt, férjének Rainer Ferdinánd főherceg altábornagynak (1827–1913), a Birodalmi Tanács (Reichsrat) elnökének kíséretében. 1905. április 8-án átment Pólába, hogy elvégezzék rajta a befejező munkálatokat. Május 24-én átvételi próbautat tett. A túl nagy csónakdaruk gondokat okoztak, így a próbaút után kiszerelték azokat, és később a GÄA-ra építették be. 1906. június 15-én első ízben felszerelték és beosztották a Nyári Hajórajba. Közreműködött a Gravosa térségében a szárazföldi csapatok részvételével megtartott gyakorlatban. Szeptember 15-én részt vett a Calamotta-csatornában megtartott flottabemutatón. Szeptember 16-án Zárában Ferenc Ferdinánd főherceg átszállt a Miramar-ról. Zárából teljes erővel Polába hajózott. Az út egy részét rossz időjárásban tette meg. Szeptember 20-tól a Hajóraj zászlóshajója volt.

1907 januárjától Luzian von Ziegler ellentengernagy alárendeltségében a Hajóraj zászlóshajója volt. 1909. január 1-jétől a Hajóraj, és Anton Haus ellentengernagy zászlóshajója volt. Dalmáciában hajózott. Május 9-én egy delegáció utazott Bécsbe az Aspern ünnepségekre. Május 11-én II. Vilmos német császár és Auguszta Viktória császárné, akik Korfuról hazatérőben befutottak Polába a Hohenzollern császári jachttal, a Stettin cirkálóval és a Sleipner rombolóval, a fedélzetre látogattak. A császári pár onnét vonattal utazott tovább. Szeptember 25-én új távolságmérőt és irányzó berendezéseket építettek be a 19 cm-es lövegekhez, és új szellőzőket kapott.

1913. január 1-jétől a 2. Divízió, Richard Ritter von Barry ellentengernagy zászlóshajójaként szolgált. Április 28. – május 28. között a 2. Divízióval a Cattarói-öbölben állomásozott. Június 16-án karbantartás céljából kivonták a szolgálatból. 1914. augusztus 1-én szolgálatba állt, mint a 2. Divízió zászlóshajója. 1915. május 24-én részt vett Ancona bombázásában. A ködös-párás időben nem lehetett kivenni az előre betervezett célpontokat, így a régi ütegekre adott le 20 lövést a 24 cm-es, és 86 lövést a 19 cm-es lövegeiből.

1916. február 24-én Frigyes főherceg megszemlélte a hajót. Később felszereltek rá egy 7 cm-es léggömbelhárító löveget. 1917-ben a 3 Divízió 2. Osztályának a zászlóshajója lett. 1918-ban a 2. Osztály zászlóshajója volt. Február 2-án a matrózlázadás leverésére Cattaróba ment a 3. Divízióval, de összecsapásra nem került sor. Február 11-én befutott Pólába. Május 19-én a 3. Divízió parancsnoksága elhagyta a hajót, a Cirkálóflottillát átnevezték Nehézhajó Divíziónak. Március 22-től zászlóshajó volt. Április 4-én Pólából áthelyezték a Cattarói-öbölbe. Május 27-én Otranto felé hajózott. November 1-jén a Cattarói-öbölben tartózkodott. 1920-ban Franciaországnak ítélték úgy, hogy hat éven belül le kellett bontania. Októberben a franciák elvontatták a Cattarói-öbölből, de a Toulon felé vezető útján a rossz időjárás miatt Bizerta mellett Sidi Abdalahhnál menedéket keresve lehorgonyozták, de ott helyben félig elsüllyedve megfeneklett. 1921-ben a helyszínen szétbontották.

SMS Erzherzog Friedrich

Az SMS Erzherzog Friedrich az Osztrák–Magyar Monarchia Erzherzog-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Linienschiffe) volt az első világháborúban. A testvérhajói az SMS Erzherzog Karl és az SMS Erzherzog Ferdinand Max volt.

Pályafutása 

1902. október 4-én megkezdődött az építése. 1904. április 30-án vízre bocsátották, de a testvérhajóival ellentétben hajócsavarok nélkül. A keresztanya Izabella főhercegné volt férjének, Frigyes főhercegnek, a császári és király haderő főfelügyelőjének kíséretében. 1905. december 5-én Triesztből átment Pólába.

1906. január 26-án befejezték az építési munkálatokat. A már beépített nagy csónakdarukat (a Sankt Georg daruhoz hasonlókat) kiszerelték, és kísérletképpen a Vulkánról (ex-Prinz Eugen) kapott egy leszerelt darut. 1907. január 30-án első ízben felszerelték és beosztották a Hajóraj kötelékébe. 1908. december 10-én részt vett a Traste-öbölben lévő Albanese Szirten zátonyra futott Huszár romboló mentési munkálataiban. Az erősödő viharban elveszítette az egyik horgonyát, a taterkélye és a tatfedélzet több világítóberendezése összetört. A hajó a Cattarói-öbölben keresett menedéket. 1909-ben a Hajóraj kötelékében szolgált és a dalmát partok előtt hajózott. December 30-án kivilágították a hajó körvonalait a Csajsun herceg vezette kínai császári Bizottság tiszteletére rendezett ünnepség alkalmából. A nap folyamán a herceg a hajóval kirándulást tett Trieszt, Póla és Fiume között. Ezt követően a Hajórajban szolgált. Egy szénvételezés alkalmából 820 t szenet rakodott be 1 óra 45 perc alatt, azaz óránként 468 tonnát. Ez volt a legjobb teljesítménye. 1910-ben 2 m hosszú távolságmérővel látták el, és megváltoztatták az ütegparancsnoki állás külső borítását.

1911. március 28-án a II. Vilmos német császár üdvözlésére a Póla elé kifutott kötelék egyik tagja volt. Megnövelték 90 cm-es fényszóróinak számát. 1913. augusztus 4-én kimentette a Póla előtt elsüllyedt L’Independente olasz szkúner személyzetét. 1914. április 28-án a 2. Divízióval a Cattarói-öbölbe indult. Április 29-én befutott Teodóba. Augusztus 1-jétől beosztották a 3. Divízióba. 1915. május 24-én részt vett Ancona bombázásában.

1918. február 2-án kifutott Polából a 3. Divízióval a cattarói matrózlázadás leverésére. Február 11-én visszatért Polába. Március 19-én beosztották a Torpedó Flottillához. Május 27-én kisebb tűzpárbaj Ostor előtt. Június 13-án egy légitámadás során egy ember meghalt, egy pedig megsebesült. November 1-jén a Cattarói-öbölben tartózkodott. 1920-ban Franciaországnak ítélték, de azok eladták lebontásra Olaszországnak. 1921-ben az olaszok La Speziában lebontották.

SMS Erzherzog Ferdinand Max

Az SMS Erzherzog Ferdinand Max az Osztrák–Magyar Monarchia Erzherzog-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Linienschiffe) volt az első világháborúban. A testvérhajói az SMS Erzherzog Karl és az SMS Erzherzog Friedrich volt.Tartalomjegyzék 

Pályafutása 

1904. március 9-én megkezdődött az építése. 1905. február 20-án I. Ferenc József császár jóváhagyta a nevét. Május 21-én vízrebocsátották. A keresztanya Mária Jozefa főhercegné volt, Károly főherceg anyja. A teljes Hajóraj megjelent az eseményen. 1910-ben a Hajóraj kötelékében szolgált. Január 21-én 2 óra és 30 perc alatt 1050 t szenet rakodott be, azaz óránként 420 tonnát. Hosszú ideig ez volt a legjobb szenelési eredmény. Február 26-án kifutott Pólából és a Hajórajjal egy földközi-tengeri cirkálásra indult. 1911-ben megemelték a 90 cm-es fényszórók számát.

1914. március 25-én kivonták a szolgálatból. Augusztus 1-jén újra szolgálatba állították a 3. Divízióba. Augusztus 4-én kifutott Zelenikából és Sabbioncellohoz hajózott. Augusztus 5-én befutott Polába és a 35. számú bójához kötött ki. Augusztus 7-én az 1. és a 2. Divízióval kifutott Polából a Goeben és a Breslau elé. 15 csomó sebességgel a Mulo Szirt világítótornyáig hajózott, majd onnét az akció lefújása miatt visszafordult. A következő napokban harcászati és lőgyakorlatokat tartott Póla előtt a Fasana-csatornában. December 20-án a motorcsónakjai segítettek a Curie francia tengeralattjáró elsüllyesztésében. Felszedték a tengeralattjáró parancsnokát és három emberét. Augusztustól az év végéig 12 gyakorló utat tett.

1915. március 15-én Fasana előtt lőgyakorlatot tartott. Május 24-én részt vett Ancona bombázásában. Május 27-én a csónakjaival ellenséges tengeralattjárókat üldözött. Kirakták a torpedók elleni védőhálókat. Május 29-én beszedték a védőhálókat. Május 30-án a Póla felett megjelenő léghajóra tüzelt. Az év végéig négy kisebb akciót hajtott végre ellenséges tengeralattjárók ellen. Június 7-én és augusztus 5-én léghajókra nyitott tüzet.

1916. március 17-én egy 7 cm/L50-es légvédelmi löveget szereltek fel az elülső lövegtorony tetejére. Április 1-19. között páncél rácsozatot szereltek fel a gépházi nyílások, a gép- és áramfejlesztő terek fölé a repülőbombák elleni védelem céljából. Ezt követően lőgyakorlatokat hajtott végre. Július 22-én egy második 7 cm-es légvédelmi löveget kapott. Szeptember végén egy 5 m-es fesztávolságú távolságmérővel szerelték fel. Az év folyamán hét lőgyakorlaton és 2 légvédelmi lőgyakorlaton vett részt. 1917. február 9-20. között dokkban állt. Július 25-én leszerelték a torpedó védőhálóit. Az év végéig 17 légitámadást vert vissza, közben Póla előtt tett kisebb utakat.

1918. február 2-án a 3. Divízióval kifutott Pólából a cattarói matrózlázadás miatt. Március 11-én tért vissza. Március 19-én a 3. Divízióval, mint nehézhajó Divízióval a Torpedó Flottillához osztották be. Május 9-én kifutott Pólából. Május 13-án a Cattarói-öbölbe érkezett. Május 27-én az Otrantói-szorosba hajózott, majd légitámadást kapott. Június 1-jén egy léghajóra tüzelt. November 1-jén a Cattarói-öbölben tartózkodott. 1920-ban Nagy Britanniának ítélték. A britek eladták lebontásra az olaszoknak. 1921-ben Genovában szétbontották.

A hajó nevét, Ferdinánd Miksa főhercegről, Ferenc József császár legidősebb öccséről nevezték el, akit 1863-ban I. Miksa néven Mexikó császára lett, és 1867-ben a köztársasági kormány csapatai elfogták és kivégezték.

Az Osztrák-Magyar Monarchia további csatahajói:

- Habsburg-osztály

- Monarch-osztály

- Kronprinz-osztály

- Tegetthoff-osztály

- Radetzky-osztály


                                                                                                                                                         forrás: Wikipédia                                                   

                                                   

Lap tetejére
                Designed by: mpauer