Titanic--Lusitania--QM2--Santa Maria--Bismarck--Deutschland--Normandie--Olympic--Bounty--Mary Rose--Brittanic--Andrea Doria--Mayflower
 
                                                     1

                            

                      

Radetzky-osztály

A Radetzky csatahajóosztály mindhárom tagját a Stabilimento Tecnico Triestino készítette. Az osztály tagjai: az SMS Erzherzog Franz Ferdinand, az SMS Radetzky és az SMS Zrínyi.

A három csatahajót a korszak legnagyobb és legerősebb csatahjóinak szánták, de az építésük elhúzódása, valamint a csatahajóépítés terén bekövetkezett gyors és óriási haditechnikai fejlődés miatt csak pre-dreadnought-ok lettek. A három csatahajóra már Erzherzog-osztály (kattints a leírás megtekintéséhez) építésekor (1905.) felmerült a tervbevétele, de 1908. februárjának végén terjesztett elő javaslatot a Tengerészeti Szekció Hivatala. 1911-ben az az SMS Erzherzog Franz Ferdinand volt a flotta zászlóshajója. A Balkán-háború idején a hajóosztály mindhárom egysége a Jón-tengeren volt. Az I. világháború alatt a Radetzky osztály a II. csatahajóosztály tagjai voltak. 1915. május 23-án részt vettek az olasz partok lövésében.

SMS Erzherzog Franz Ferdinand

Az SMS Erzherzog Franz Ferdinand az Osztrák–Magyar Monarchia Radetzky-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Linienschiffe) volt az első világháborúban. A testvérhajói a SMS Radetzky és az SMS Zrínyi volt.

1907. szeptember 12-én megtörtént a gerincfektetés. 1908. március 31-én I. Ferenc József császár jóváhagyta a nevét. Szeptember 30-án vízre bocsátották. A keresztanya Maria Annunziata főhercegnő volt Ferdinand Karl főherceg jelenlétében. Átvontatták Pólába dokkba. Október 21-én visszavontatták Triesztbe. Október 23-án egy erős bórában leszakadt a horgonyáról és a Punta Roncónál megfeneklett. A Kaiser Karl IV leszabadította és Polába vontatta. 80 db acéllemezét ki kellett cserélni. 1910-ben elkészült. Június 15-én első ízben szolgálatba állt a Nyári Hajórajban. Anton Haus ellentengernagy zászlóshajója lett. Dalmáciába hajózott.

1911. január 1-től a Nehézhajó Divízió, Alois von Kunsti ellentengernagy zászlóshajója volt. Február 28-án kifutott Teodóból a Földközi-tenger felé. Június 15-től Anton Haus altengernagy megerősített Hajórajának zászlóshajója volt. Augusztus 22-25. között Ferenc Ferdinánd főherceg a hajón tartózkodott. Ő vezette a Zára melletti manővert, mely a szárazföldi csapatok és Hajóraj, továbbá négy kibérelt gőzös közreműködésével végrehajtott partraszállási gyakorlatból állt.

1912-ben a Hajóraj zászlóshajója volt. Március 16-án lőgyakorlatot hajtott végre Ferenc Ferdinánd trónörökös jelenlétében. Március 21-én harcászati gyakorlaton vett részt mely szintén a trónörökös jelenlétében zajlott le. Március 26-án kifutott Polából a Földközi-tenger felé. November 28-án visszaérkezett Polába. December 5-től az 1. Csatahajóraj, Maximilián Njegovan ellentengernagy zászlóshajója volt. 1913. március 19-én a Hajórajjal együtt kifutott Polából. Március 21-én befutott Melinjébe. Részt vett a Montenegró elleni nemzetközi blokádban. Június 16-tól a Tartalék Hajóraj zászlóshajója lett. Irányzó berendezéseket építettek be a 30,5 cm-es és a 24 cm-es lövegekhez.

1914-ben a Tartalék Hajóraj zászlóshajója volt. 1915. március 1-jén Karl Franz Josef főherceg látogatást tett a hajón. Május 24-én részt vett Ancona bombázásában. 1918. október 31. – november 1. közötti éjjel a hajót előírásosan elsötétítették. 1919. március 24-én lobogó nélkül Velencébe vitték, és lehorgonyozták Giudecca előtt. 1920-ban Olaszországnak ítélték lebontásra. 1921-22-ben Anconában szétbontották.

SMS Radetzky

Az SMS Radetzky az Osztrák–Magyar Monarchia Radetzky-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Linienschiffe) volt az első világháborúban. A testvérhajói a SMS Erzherzog Franz Ferdinand és az SMS Zrínyi volt.

1907. november 26-án megtörtént a gerincfektetés. 1908. március 30-én I. Ferenc József császár jóváhagyta a nevét. 1909. július 3-án vízre bocsátották. A keresztanya Sophie von Hohenberg hercegnő volt férjének, Ferenc Ferdinánd főherceg jelenlétében. A Hajóraj a Trieszti-öbölben tartózkodott az esemény alkalmából. 1910 decemberében futópróbákat hajtott végre. 1911. január 15-én a Haditengerészet átvette és szolgálatba állította a Hajórajban. Június 5-én 10.00-kor Paul Fiedler sorhajókapitány parancsnoksága alatt kifutott Pólából Anglia felé, V. György király koronázási ünnepségére.

1911. június 19-28. Portsmouth, Spithead. A hajó parancsnoka Londonba utazott a koronázási ünnepségekre. I. Ferenc József császár képviseletében Karl Franz Josef főherceg volt jelen. Június 24-én Spitheadnél flottaparádét tartottak. Az osztrák kolónia képviselője a hajóra látogatott. A parádén 21 ágyúlövéssel és ötszörös Hurrával üdvözölték a Victoria and Albert királyi jachtot. Ezt követően a brit jacht fedélzetén fogadást tartottak és a király németül beszélgetett a parancsnokkal. A fogadáson Karl főherceg is jelen volt. 19.15-kor bevonták a nagy lobogódíszt. 20.45 – 23.00 között a hajón bekapcsolták a díszkivilágítást. Izzólámpákat helyeztek el még a vízvonal mentén is, a parancsnoki híd felett pedig a hajó nevét állították össze az égőkből. Június 28-án azután, hogy a brit flotta kifutott Spitheadből, 14.30-kor a Radetzky is elindult. Az időjárás az egész ünnepség alatt eléggé rossz volt. A hajó a szokatlan olívzöld festése következtében nagyobbnak tűnt. Június 29. 08.00-kor befutott Plymouthba, majd 20.00-kor Devonportba. A britek megcsodálták a hajó kormányképességét.

1912. november 28-án befutott Fasanába. Az egyik útján a hátsó kazánnál felhalmozott szeneszsákok izzani kezdtek, ami túlmelegedést okozott és a hő a közeli lőszerkamra felé terjedt. A sűrű gomolygó füst miatt csak nehezen találták meg a tűzfészket, így a lőszerkamra elárasztása mellett döntöttek.

1914. október 2-án kifutott a Cattarói-öböl felé a Lovcsen ütegek ágyúzására. Itt elhallgattatta az ellenséges ütegeket. December 16-án visszaindult Polába. A hajóra beszállt Rudolf Klaudus, mint segéd-gépmester, a későbbi Rodolfo Claudus olasz tengerészfestő. 1915. március 1-én Karl Josef főherceg megszemlélte a hajót. Május 24-én a Potenza folyó torkolata előtt volt bevetésen. 1916. február 24-én Friedrich főherceg tartott hajószemlét.

1918. október 31. – november 1. közötti éjjel a hajót előírásosan elsötétítették. November 10-én a délszlávok elvontatták Polából, mivel az alacsonyan képzett gépészlegénység már nem tudta működtetni a főgépeket. Buccarin túl Spalatoba, a Hét Kastély-öblébe vitték. November 14-én amerikai őrizet alá került. Legénységét november 26-án az SC 124-es és az SC 125-ös amerikai tengeralattjáró-vadász hajók Fiumébe szállították. 1920. május 31-én Olaszországnak ítélték azzal, hogy öt éven belül le kell bontani. November 7-én az USA Haditengerészete Spalato előtt a három mérföldes zóna külső határánál átadta az olaszoknak. November 11-én Polába vontatták. 1921-22-ben az olaszok Polában az Olíva-szigeten szétbontották.

SMS Zrínyi

Az SMS Zrínyi az Osztrák–Magyar Monarchia egyik Radetzky-osztályú pre-dreadnought csatahajója (Schlachtschiff) volt. A hajó az egyik magyar nemesi családról, a Zrínyi családról kapta nevét. Az első világháborút követően a hajó az Egyesült Államokhoz került, ahol átkeresztelték azt USS Zrinyire.

A hajó építését 1908. november 15-én kezdték a trieszti Stabilimento Tecnico hajógyárban. Vízrebocsátására 1910. április 12-én, befejezésére pedig 1911-ben került sor.

Az első világháború alatt a Zrínyi az Oszták-Magyar Monarchia haditengerészetének második csatahajó hadosztályában szolgált, így 1915. május 24-én részt vett az egyik legfontosab olasz kikötő, Ancona ágyúzásában is. Mivel az Otrantói-szorost az Antant-hatalmak tartották kezükben, az Osztrák-Magyar flotta gyakorlatilag be volt zárva az Adriai-tengerre. Mindamellett a hajók jelenléte komoly Antant-haderőt kötött le.

1918-ban, az Osztrák–Magyar Monarchia szétesését követően, az osztrákok meg akarták előzni, hogy flottájukra az olaszok rátegyék a kezüket, ezért azt szerették volna elérni, hogy flottájuk az újonnan létrejött Szerb–Horvát–Szlovén Államhoz kerüljön. Az Antant-hatalmak viszont visszautasították az osztrákok és szlávok párbeszédének lehetőségét, hogy a hajókat egymás közt oszthassák fel.

Kezdetben úgy tűnt, hogy a hajó mégiscsak a dél-szlávokhoz kerül, de Marijan Polić horvát kapitány 1919. november 22-én felajánlotta a hajót az Egyesült Államoknak kártérítésként. Ezt követően a hajót átnevezték USS Zrinyivé és a parancsnokságát E.E. Hazlett hadnagy vette át. A kezdeti amerikai legénység 4 tisztből és az amerikai tartalék flotta 174 matrózából állt.

A Zrinyi több mint egy évet vesztegelt a spalatoi kikötőben, amíg a további sorsáról tárgyalások folytak. Ez idő alatt mindössze egyszer indították be a hajó gőzgépeit, 1920. február 9-én mikor egy óriási szél csapott le Spalatora.

1920. november 7-én a Zrínyit kivonták a hadrendből. A hajót az USS Chattanooga, az USS Brooks és az USS Hovey átvontatta az olaszországi Papajaba. A versailles-i és St. Germain-i békék értelmében a hajó az olaszokhoz került. A hajót később szétbontották.

Az Osztrák-Magyar Monarchia további csatahajói:

- Erzherzog-osztály

- Habsburg-osztály

- Monarch-osztály

- Kronprinz-osztály

- Tegetthoff-osztály                                                                                                                                                         forrás: Wikipédia                                                   

                                                   

Lap tetejére
                Designed by: mpauer